ZOSTAŃ POSIADACZEM KARTY SENIORA I KORZYSTAJ ZE ZNIŻEK JAKIE OFERUJE NASZ KLUB!
 
Warmińsko-Mazurska KARTA SENIORA to projekt Samorządu Województwa, którego nadrzędnym celem jest wsparcie aktywizacji seniorów – głównie mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, w różnych obszarach życia, poprzez stworzenie i upowszechnienie katalogu usług i produktów oferowanych im przez różne podmioty na atrakcyjnych (preferencyjnych) zasadach.
 
  • Do  korzystania  z  Warmińsko-Mazurskiej  Karty  Seniora  są  uprawnione  osoby,  które ukończyły 60-ty rok życia.
  • Kartę  otrzymuje  się  bezpłatnie  i  bezterminowo.  Jest  ona  ważna  w  czasie  funkcjonowania projektu.
  • Aby otrzymać Kartę, wystarczy wypełnić prosty wniosek dostępny m.in. w Urzędzie Miasta
ZADBAJ O SWOJE ZDROWIE I SAMOPOCZUCIE !
 
Zapraszamy!